Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η δήλωση των προσωπικών σας στοιχείων (ονομ/μο, διεύθυνση κ.λ.π.) είναι απαραίτητη για την αγορά που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε  αλλά κυρίως για την επικοινωνία της εταιρείας με εσάς, προκειμένου να παραλάβετε την παραγγελία που έχετε πραγματοποιήσει ή για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτείται. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η ορθή και ακριβής δήλωση των στοιχείων σας . Η αποστολή των στοιχείων σας αυτών στην εταιρεία συνεπάγεται με τη συναίνεση και συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους (τηλέφωνα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ) για τον προαναφερθέντα σκοπό. Σε περίπτωση αλλαγής κάποιων προσωπικών σας στοιχείων (π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο) παρακαλείστε να ενημερώσετε την εταιρεία σε επόμενη συναλλαγή σας.

 Η εταιρεία με τη σειρά της συγκεντρώνει τα στοιχεία που αποστέλλονται μέσω της φόρμας που συμπληρώνεται και δεσμεύεται για την προστασία τους και την μη κοινοποίηση τους σε τρίτους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3471/2006 και ακολουθώντας όλες τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας. . Η αποκλειστική διαχείριση πραγματοποιείται από εμάς και μόνο εξαιρουμένων των στοιχείων και των εμπλεκομένων σχετικά με την αποστολή της παραγγελίας, καθώς επίσης και των στοιχείων και εμπλεκομένων σχετικά με την πληρωμή της παραγγελίας με πιστωτική κάρτα, περιβάλλον το οποίο είναι απόλυτα ασφαλές. 

Διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης και μεταβολής των στοιχείων που έχετε δηλώσει καθώς επίσης και την αίτηση σας για διαγραφή από τη βάση δεδομένων μας. Η εταιρεία μας διαχειρίζεται τα στοιχεία σας για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοι, κατόπιν αιτήσεως σας διαγράφονται αυτομάτως όλα τα δεδομένα σας. 

Μέλημά μας είναι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, συνιστούμε όμως και σε εσάς την μη κοινοποίηση των κωδικών πρόσβασης στο λογαριασμό σας για λόγους ασφαλείας.
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι οικονομικές σας συναλλαγές με την εταιρεία μας προστατεύονται από πρωτόκολλα και πιστοποιήσεις του συνεργαζόμενου με εμάς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.